#Membres |

05 Jun 2018

Al Kamel Systems i Monlau Repsol estrenen un projecte acadèmic

7 de maig de 2018
Al Kamel Systems i Monlau Repsol TechnicalSchool han iniciat un curs acadèmic per formar nous professionals en el sector del cronometratge de competicions automobilístiques o de motociclisme, el grafisme per a televisió i les infraestructures de xarxes de comunicacions i sense fils d'alta capacitat. Amb aquesta iniciativa, pionera al nostre país, l'empresa amb seu a la Garriga (Barcelona) aposta per la formació específica al món del Motorsport. 

Aquests estudis, de 72 hores de durada, s'imparteixen als alumnes de segon curs de Mecànica de Competició de Monlau Repsol i abasten els coneixements bàsics necessaris per dedicar-se a un sector en constant creixement que requereix perfils professionals cada vegada més especialitzats i qualificats. 

Per dur a terme aquest projecte formatiu, Al Kamel Systems ha volgut comptar amb el coneixement i l'experiència de Monlau Repsol Technical School. La prestigiosa escola de mecànics i enginyers de competició ofereix als seus estudiants dos itineraris formatius en l'àmbit de la mecànica de competició –automobilisme i motociclisme– així com un Màster en Enginyeria de Competició. En els seus més de vint anys de trajectòria, el centre barceloní ha format a més de 3.000 estudiants.

José Luis García, CEO d'Al Kamel Systems, destaca el bon acolliment que ha tingut el curs i les facilitats que ha posat Monlau Repsol Technical School per a la realització del mateix: “Sempre ha existit una estreta relació professional i personal entre Monlau i Al KamelSystems i quan va sorgir la idea va ser sens dubte nostra primera opció. Jaime Serrano [Director General de Monlau Repsol] i tot el seu personal docent ens van obrir les portes i, a partir d'aquí, tot ha estat molt fàcil”.

Les classes, que van començar amb l'arrencada del tercer trimestre, estan impartides per professionals d'Al Kamel Systems. Aquests aprofiten l'experiència acumulada en competicions i esdeveniments internacionals de gran prestigi com les 24 Hores de le Mans, el FIA WEC, la Formula I o les competicions automobilístiques de velocitat que organitza IMSA a Estats Units per motivar als seus alumnes. El curs combina l'aprenentatge de conceptes teòrics amb classes pràctiques perquè les hores de formació siguin el més dinàmiques i participatives possibles.

Els estudis se subdivideixen en dos blocs de formació de 36 hores. El temari del primer mòdul s'endinsa en el cronometratge esportiu i repassa conceptes generals, el funcionament del cronometratge en una prova real, la instal·lació prèvia de tot el material en pista, la gestió administrativa, reglaments i normatives. En el segon bloc es tracten conceptes sobre administració de sistemes informàtics, gestió del programari, xarxes, creació i producció del grafisme, i el funcionament d'un directe.

“Hem preparat uns continguts que estan agradant molt als alumnes i que els aporten una visió diferent del món de la competició”, afirma el fundador d'Al Kamel Systems. “Pensem que d'aquesta iniciativa només poden sortir coses bones per a totes les parts implicades. Cal agrair a Monlau Repsol tot el seu suport”.

Noves sortides professionals al món del motorsport
Amb aquest nou projecte formatiu, Al KamelSystems pretén oferir als joves estudiants del motorsport la possibilitat d'especialitzar-se com a cap de cronometratge, tècnic cronometrador, manager de sistemes i tècnic IT (Tecnologies de la Informació). Per a tots aquests llocs, l'empresa barcelonina també requereix als seus aspirants un nivell mitjà-alt d'anglès, atès que és la llengua d'ús habitual en totes les competicions internacionals. 

En el cas del lloc de cap de cronometratge, es requereix un perfil amb experiència com cronometrador i titulació per la federació corresponent. Ell és el responsable final de tot l'equip i de validar amb la seva signatura els resultats finals. Per al lloc de tècnic cronometrador no és necessària experiència, però sí es precisa haver superat un examen de coneixements. Sota la supervisió del cap de cronometratge, s'encarrega del muntatge i comprovació de tot el material instal·lat en la pista, així com de comprovar durant les verificacions tècniques que els participants portin correctament instal·lats els transpondersi els drivers ANEU.

El manager de sistemes és la persona que s'encarrega d'instal·lar i comprovar l'equip físic a la sala de cronometratge. Per a aquest lloc són necessaris coneixements previs sobre gestió de sistemes informàtics i xarxes.

Finalment, la tasca del tècnic IT, sota la supervisió del manager de IT, és la de muntar el material necessari per construir la xarxa informàtica dins del circuit. En aquest cas, el seu perfil ha de comptar amb coneixements previs de muntatge i configuració d'elements de xarxa.

Gràcies a aquest nou curs d'Al Kamel Systems, els joves estudiants de Monlau Repsol es beneficien d'un coneixement extra durant la seva formació que obre nous horitzons en el seu futur professional dins de l'apassionant món del Motorsport.