Federació Catalana de Motociclisme


Nom empresa o entitat:
Federació Catalana de Motociclisme
Adreça:
Carrer Enric Granados, 112 2n 1ª
Municipi:
Barcelona
Província:
Barcelona
CIF / NIF:
Q5855002-A
Any de creació:
1944
Telèfon:
0034 934 151 184
Mail:
fcm@fcm.cat
Relació amb el motorsport:
Breu descripció :

La Federació Catalana de Motociclisme (a partir d´ara FCM), constituïda el 19 de desembre de 1944, és una entitat privada d’interès públic i social dedicada a la coordinació de la practica del motociclisme reconegut dins l’àmbit de Catalunya, que gaudeix depromoció, la gestió i la personalitat jurídica i capacitat d´obrar plena per al compliment de les seves finalitats, les quals són sense ànim de lucre, i de durada indefinida.