PROJECTES

Entre les actuacions més destacades que es contemplen en el pla d’accions a desenvolupar destaquen:


1. Web, marca, portal de comunicació

Creació d’una web, marca, portal de comunicació i estructura de coordinació i lideratge del Motorsport a Catalunya.

Descarregar document


2. Targeta Verda

Llançament de la llicència "off-road“: targeta verda

Descarregar document


3. Barcelona Motorsport Show

Properament tindrà lloc el 1er Saló internacional del Motorsport .

Descarregar document

+info


4. KART ACADEMY

Projecte organitzat per STA. Competició entre equips d’estudiants d’Instituts i Escoles de Formació d’Automoció.

Descarregar document

+info


5. Circuit de Karting Internacional

Promoció d’un Circuit de Karting Internacional a prop del Circuit de Barcelona-Catalunya

Descarregar document


6. Ciències de la salut aplicades al Motorsport

Desenvolupament de les ciències de la salut aplicades al Motorsport (medicina, fisio, alimentació, ergonomia, etc.)

Descarregar document


7. Fiscalitat reduïda

Aplicació d’una fiscalitat reduïda per a les empreses del Motorsport que s’estableixin i/o inverteixin a Catalunya

Descarregar document


8. Gentlemen's Experience

Creació i llançament del “Gentlemen’s experience"

Descarregar document


9. Atraure equips a Catalunya

Treball conjunt d’organitzadors d’esdeveniments i empreses de l' indústria del Motorsport (p.ex. Constructors, components, etc.) per atraure equips a Catalunya

Descarregar document


10. Esdeveniments internacionals de motorsport

Creació d’esdeveniments internacionals de Motorsport (enduro, trial, rallycross, autocross, etc.)

Descarregar document


11. Promocions / presentacions vinculades al Motorsport

Captació de promocions / presentacions vinculades al Motorsport (components, vehicles, equips o competicions)

Descarregar document


12. La Masia del Motorsport

Creació d’una Escola de Pilots Internacional: “La Masia del Motorsport”

Descarregar document


13. Formació en gestió

Millora de la formació en gestió en tots els estaments del Motorsport: circuits, equips i esdeveniments

Descarregar document


14. Programa d’emprenedoria

Desenvolupament d’un programa d’emprenedoria en tota la cadena de valor del Motorsport

Descarregar document


15. Reglaments del Motorsport i homologacions d’accessoris

Revisió i simplificació dels reglaments del Motorsport i homologacions d’accessoris

Descarregar document


16. Noves categories del Motorsport

Aposta i desenvolupament de noves categories del Motorsport (ex. cat. elèctrica)

Descarregar document


17. Centre de referència pel Motorsport

Establiment d’un centre de referència pel Motorsport vinculat a un o varis circuits

Descarregar document